Sparkler_VII-2012-05-07-20.35.20-2-4×6-Watercolour